Cá Nhân

Người dùng:

Dung lượng:

Personal

1

25 GB

125,000 đ

​x 12 tháng

150,000 đ ​x 6 tháng

175,000 đ ​x 3 tháng

Đăng ký >

Doanh Nghiệp

Người dùng:

Dung lượng:

Mini

5

250 GB

1,190,000 đ

​x 12 tháng

1,350,000 đ ​x 6 tháng

1,500,000 đ ​x 3 tháng

Đăng ký >

Người dùng:

Dung lượng:

Standard

20

1000 GB

​x 12 tháng

3,375,000 đ ​x 6 tháng

3,750,000 đ ​x 3 tháng

Đăng ký >

2,990,000 đ

Người dùng:

Dung lượng:

50 +

5000 GB

Premium

11,250,000 đ ​x 6 tháng

12,500,000 đ ​x 3 tháng

Đăng ký >

​x 12 tháng

9,990,000 đ

Người dùng:

Dung lượng:

Basic

10

500 GB

​x 12 tháng

2,250,000 đ ​x 6 tháng

2,500,000 đ ​x 3 tháng

Đăng ký >

1,990,000 đ

Business

Người dùng:

Dung lượng:

50

2500 GB

​x 12 tháng

5,625,000 đ ​x 6 tháng

6,250,000 đ ​x 3 tháng

Đăng ký >

5,490,000 đ

Người dùng:

Dung lượng:

100 +

10000 GB

Enterprise

20,250,000 đ ​x 6 tháng

22,500,000 đ ​x 3 tháng

Đăng ký >

​x 12 tháng

17,990,000 đ

Chi tiết gói

Basic

Mini

Basic

Basic

Standard

Standard

Standard

Business

Premium

Enterprise

Thông tin cơ bản

Giá/tháng

từ

1,190,000 đ

Users

5

Dung Lượng

500 GB

Bộ Office

   (có bản Quyền)

Productivity Symbol.PNG

100+ ứng dụng

hữu ích

Productivity Symbol.PNG

từ

1,990,000 đ

5

500 GB

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

từ

2,990,000 đ

10

1000 GB

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

từ

5,490,000 đ

25

2500 GB

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

Quyền Full Admin

từ

9,990,000 đ

50 +

5000 GB

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

từ

17,990,000 đ

100 +

10000 GB

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

Bổ sung và Hỗ trợ

Thêm

dung lượng

100,000 đ /

50 GB

1,000,000 đ /

500 GB

​Thêm User

100,000đ / User

Thời gian ​bổ sung

12 giờ

Cập nhật

tính năng mới

Productivity Symbol.PNG

Kết nối tên miền

​có sẳn

200,000 VND

Thiết kế giao diện

Productivity Symbol.PNG

100,000 đ /

50 GB

1,000,000 đ /

500 GB

100,000đ / User

12 giờ

Productivity Symbol.PNG

200,000 VND

Productivity Symbol.PNG

Kết nối

bộ nhớ ngoài

100,000 đ /

50 GB

1,000,000 đ /

500 GB

100,000 đ / User

6 giờ

Productivity Symbol.PNG

200,000 VND

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

Hỗ trợ

chuyển dữ liệu

Bảo trì nhanh

100,000 đ /

50 GB

1,000,000 đ /

500 GB

100,000đ / User

4 giờ

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

100,000 đ /

50 GB

1,000,000 đ /

500 GB

​Không giới hạn

2 giờ

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

100,000 đ /

50 GB

1,000,000 đ /

500 GB

​Không giới hạn

2 giờ

Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG
Productivity Symbol.PNG

Khởi tạo

Phí khởi tạo

750,000 đ 

/ 1 lần

​Thời gian khởi tạo

3 giờ

​Chứng chỉ SSL,

+ Tên miền cơ bản

Productivity Symbol.PNG

 Tuỳ chọn tên miền

theo giá

​PAVietnam

750,000 đ 

/ 1 lần

3 giờ

Productivity Symbol.PNG

theo giá

​PAVietnam

750,000 đ 

/ 1 lần

6 giờ

Productivity Symbol.PNG

theo giá

​PAVietnam

750,000 đ 

/ 1 lần

12 giờ

Productivity Symbol.PNG

theo giá

​PAVietnam

750,000 đ 

/ 1 lần

1 ngày

Productivity Symbol.PNG

theo giá

​PAVietnam

750,000 đ 

/ 1 lần

1 ngày

Productivity Symbol.PNG

theo giá

​PAVietnam

​File thông tin chi tiết

​Khuyễn mãi

- Tiết kiệm hơn 20 % khi thanh toán gói 12 tháng, hoặc 10 % khi thanh toán gói 6 tháng

Lưu ý

- Giá chưa bao gồm VAT 10%

- Thời hạn của các hợp đồng thanh toán tối thiểu 3 tháng

 

Đăng ký Collab Cloud